Projekt


PROJEKT LFL VZNIKL:

 

-  na základě 30-ti letých praktických zkušeností v oblasti tréninku úpolových sportů a
pořádání prestižních domácích i mezinárodních turnajů

- z dlouholeté spolupráce nejen se statutárními Českými sportovními svazy ČSFu – Český svaz Full-contactu , CWF – Czech Wushu Federation a organizacemi ČUBU – Česká Unie Bojových Umění, ale i se spoluprací s největšími Evropskými a světovými federacemi WAKO – WORLD ASSOCIATION OF KICKBOXING ORGANIZATIONS, IWUF-INTERNATIONAL WUSHU FEDERATION, EWUF – EUROPEAN WUSHU FEDERATION, ESDO –EUROPEAN SELF DEFENCE ORGANIZATION

- z koncepční znalosti klubové trenérské práce, z osobních 15-ti letých zkušeností trénování České státní reprezentace sportovního kickboxingu a práce s těmi nejlepšími v různých věkových kategoriích v příslušných disciplínách na mistrovstvích světa i Evropy

- z vedení a vypracování koncepční tréninkové přípravy i metodiky sebeobrany speciálních výsadkových jednotek armády ČR pro boj zblízka

- z doposud vlastních dosažených výsledků v rámci již 22 let fungujícího projektu SPORTEM PROTI DROGÁM A DĚTSKÉ KRIMINALITĚ, kde se mimo jiného podařilo vychovat 19 REPREZENTANTŮ ČR, získat 7 titulů MISTR SVĚTA, 14 titulů MISTR EVROPY a 100 titulů MISTR ČR ve všech věkových kategoriích i disciplínách sportovního kickboxingu, sebeobrany a čínského kickboxingu SANDA


OSOBNOSTNÍ PROFILY PROJEKTU LFL

propozice_str_3.jpg

CÍLE PROJEKTU LFL:

 

- získání a motivace nových mládežnických i juniorských talentů, případně zviditelnění jejich sportovní výkonnosti s větší možností nominace do národního týmu ČR

- boj proti biologické degeneraci jako důsledku dnešních civilizačních procesů a tzv.
 „panelákovému“ způsobu života v současné poměrně hektické době počítačů a internetu

- osvěta filosofie DUÁLNÍHO PRINCIPU – jednoty fyzického těla s myslí a mentálním
koučinkem

- intenzivní propagace odvětví úpolových sportů pořádáním slavnostních GALAVEČERŮ

- pořádání 4. víkendových workshopů ročně pro širokou veřejnost zaměřených osvětově na různá témata a s odbornými přednáškami např. v oblasti zdravého životního stylu, preventivních základů sebeobrany vzhledem k aktuální celosvětové bezpečnostní situaci, základů branného výcviku včetně střelecké přípravy z různých typů zbraní a první pomoci v krizových situacích apod.

- v rámci universálnosti projektu LFL na základě praktických zkušeností navázat na
workshopech i spolupráci s dalším nově vznikajícím projektem HEALTH & WEALTH, který čerpá na základě dlouholetého vlastního výzkumu, úspěšných praktických zkušeností v jiných principech zdravotní léčby a z každodenní péče o své tělo než je využití pouze standartní medicíny

- učení základních principů meditace a zdravotně - vitalizačních cvičení

PRVNÍ EVENT | PROSINEC 2018


PARTNEŘI PROJEKTU

1495119854932.png