Projekt


PROJEKT LFL VZNIKL:

 

-  na základě 30-ti letých praktických zkušeností v oblasti tréninku úpolových sportů a
pořádání prestižních domácích i mezinárodních turnajů

- z dlouholeté spolupráce nejen se statutárními Českými sportovními svazy ČSFu – Český svaz
Full-contactu , CWF – Czech Wushu Federation a organizacemi ČUBU – Česká Unie
Bojových Umění,
ale i se spoluprací s největšími Evropskými a světovými federacemi
WAKO – WORLD ASSOCIATION OF KICKBOXING ORGANIZATIONS, IWUF-INTERNATIONAL
WUSHU FEDERATION, EWUF – EUROPEAN WUSHU FEDERATION, ESDO –EUROPEAN SELF
DEFENCE ORGANIZATION

- z koncepční znalosti klubové trenérské práce, z osobních 15-ti letých zkušeností trénování
České státní reprezentace sportovního kickboxingu a práce s těmi nejlepšími v různých
věkových kategoriích v příslušných disciplínách na mistrovstvích světa i Evropy

- z vedení a vypracování koncepční tréninkové přípravy i metodiky sebeobrany speciálních
výsadkových jednotek armády ČR pro boj zblízka

- z doposud vlastních dosažených výsledků v rámci již 22 let fungujícího projektu SPORTEM
PROTI DROGÁM A DĚTSKÉ KRIMINALITĚ,
kde se mimo jiného podařilo vychovat 19
REPREZENTANTŮ ČR, získat 7 titulů MISTR SVĚTA, 14 titulů MISTR EVROPY a 100 titulů
MISTR ČR ve všech věkových kategoriích i disciplínách sportovního kickboxingu,
sebeobrany a čínského kickboxingu SANDA


OSOBNOSTNÍ PROFILY PROJEKTU LFL

propozice_str_3.jpg

CÍLE PROJEKTU LFL:

 

- získání a motivace nových mládežnických i juniorských talentů, případně zviditelnění jejich
sportovní výkonnosti s větší možností nominace do národního týmu ČR

- boj proti biologické degeneraci jako důsledku dnešních civilizačních procesů a tzv.
 „panelákovému“ způsobu života v současné poměrně hektické době počítačů a internetu

- osvěta filosofie DUÁLNÍHO PRINCIPU – jednoty fyzického těla s myslí a mentálním
koučinkem

- intenzivní propagace odvětví úpolových sportů pořádáním slavnostních GALAVEČERŮ

- pořádání 4. víkendových workshopů ročně pro širokou veřejnost zaměřených osvětově na
různá témata a s odbornými přednáškami např. v oblasti zdravého životního stylu,
preventivních základů sebeobrany vzhledem k aktuální celosvětové bezpečnostní situaci,
základů branného výcviku včetně střelecké přípravy z různých typů zbraní a první pomoci
v krizových situacích apod.

- v rámci universálnosti projektu LFL na základě praktických zkušeností navázat na
workshopech i spolupráci s dalším nově vznikajícím projektem HEALTH & WEALTH, který
čerpá na základě dlouholetého vlastního výzkumu, úspěšných praktických zkušeností v jiných
principech zdravotní léčby a z každodenní péče o své tělo než je využití pouze standartní
medicíny

- učení základních principů meditace a zdravotně - vitalizačních cvičení

PRVNÍ EVENT | LISTOPAD 2018


PARTNEŘI PROJEKTU

1495119854932.png