Projekt


Europeana production s.r.o.  je produkční společnost vyvíjející projekty nejen v rámci Evropy. Soustředíme se na výrobu filmů, které mají  přesah a oslovují  diváky napříč geopolitickým spektrem.

Zkušenosti načerpané na českém filmovém trhu, zúročujeme na projektech koprodukčně sdružujících více zemí. Převážně se jedná o evropské země, ale některé současné projekty si našly své koproducenty i v Asii. Neustálý boj o udržení kvality ve všech stádiích, od scénáře, přes samotnou výrobu, až po distribuci, nás zavazuje ke spolupráci s těmi nejlepšími.

Více naleznete zde